24-04-2024

Tutuł Diamentu Forbesa 2024 dla  ELEKTROMATIK !

Diamenty Miesięcznika FORBES to jeden z najbardziej prestiżowych rankingów prowadzonych wśród polskich firm prywatnych.

Celem rankingu jest zidentyfikowanie najdynamiczniej rozwijających się polskich firm w danym regionie, które osiągnęły najwyższy średni roczny wzrost wartości.

Lista opracowywana jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny spółek, uwzględniającej wyniki finansowe i wartość aktywów. Jest to już 16 edycja rankingu przygotowanego przez redakcję magazynu Forbes, wspólnie z firmą Dun & Bradstreet.

 Jesteśmy jedną z siedmiu firm w powiecie oleskim, które otrzymało to wyróżnienie, co ważne zajmujemy 51 miejsce w województwie opolskim i wysokie 1991 miejsce w Polsce wśród blisko 16385  firm, które w ostatnim roku najskuteczniej zwiększyły swoją wartość.

Tytuł „Diament Forbesa 2024” jest potwierdzeniem znalezienia się w gronie najlepszych firm w Polsce.

 Pragniemy podziękować wszystkim współpracownikom - za solidną pracę, a partnerom oraz klientom za zaufanie, które pozwala nam co roku osiągać coraz wyższe szczyty.